Ny rapport om D-vitamin: – Helsedirektoratet skal rådgi oss. Men de overser oppdatert forskning.

Tor Steen: – Rapporten om D-vitamin er snever og utdatert. Den kolliderer med ledende, internasjonal forskning.
– Det gir sykdom for den enkelte, og det koster samfunnet.

Kommentar.

Av Tor Gunnar Steen (bildet over). Siste ti år har han satt seg inn i forskningen på D-vitamin.
Det startet da hans sønn ble rammet av tarmbetennelsessykdommen Crohns.

Hvor henter Helsedirektoratet sin kunnskap om D- vitamin fra?

Da jeg tok turen til Oslo 2. november for presentasjon av rapporten om D-vitamin, var forventningene beskjedne.
Med rette.
Rapporten er upresis, og opprettholder stort sett tidligere anbefalinger.
Forskning som ikke støtter de synspunktene som gruppen gikk til prosjektet med, er utelatt.
Mens forfatternes egne artikler er overrepresentert i referansegrunnlaget:
I 15 av 79 referanser har én eller flere av gruppens medlemmer deltatt. (Oversikt lenger ned.)

Et næringsstoffs riktige blodnivå er der mengden er tilstrekkelig til å utføre de oppgaver næringsstoffet skal utføre.
Problemet er når forskerne ikke aner hvor det nivået ligger.

Opprettholder utdaterte konklusjoner

Rapporten skal gi underlag for videre tiltak for helsebringende blodnivå av D-vitamin i befolkningen.
Men i de refererte studiene har forfatterne allerede konkludert at det ikke er behov for mer tilskudd.
Enhver annen konklusjon ville vært å innrømme at deres tidligere forskning er utdatert.
Anerkjente forskere med helt andre resultater enn dem rapporten viser er det ikke referert til:
Robert P Heaney, Michel F Holick, William B Grant, Cedric F Garland og Reinholdt Vieth.
Slik avslører våre myndigheter at de ikke forholder seg til oppdatert forskning på D-vitamin.
Hvordan kan Helsedirektoratet gjøre en god jobb i sine anbefalinger når kunnskapsgrunnlaget er subjektivt og smalt?

Professor emeritus Tore Midtvedt til Caluna:
– Vi har samme organ som forsker og utøver resultatene. Slik blir de part i saken.
I Sverige har det skjønt det, at et Folkehelseinstitutt ikke skal sitte på begge sider av bordet. Der er forskningsavdelingen lempet ut av instituttet. Det er et lysende eksempel.

Rapporten refererer til forfatternes egen forskning. Snevert, gitt at det årlig publiseres om lag 4000 studier om temaet.

Sønnen frisk fra Crohns

På riktige doser D-vitamin er min sønn blitt frisk av tarmsykdommen Crohns.
– Det er ikke mulig, sa legen.
Det er det, sønnen min plages ikke lengre av Crohns.
For åtte år siden kunne han slutte med medisiner. Medisiner som kostet samfunnet 15 000 kroner i måneden.
Min sønn alene sparer samfunnet for om lag ti millioner kroner i løpet av sitt liv, bare i medisiner!
Han tar imidlertid sine 10 000 IU (internasjonale enheter) D- vitamin daglig. Det koster ham 150 kroner i året.
Han trenger verken lege eller medisin, men enda viktigere: Han fikk tilbake sin livsglede. Og jeg fikk tilbake min livsglade sønn da bivirkningene av medisinene ga seg.
Derav mitt engasjement.

Tar kroppen, eller forskerne feil?

Ifølge Helsedirektoratet er tilskudd på 10 000 IU (international units)
svært høyt og implisitt farlig.
Men kroppen selv produserer mellom 10 000 og 20 0000 IU i løpet av en halvtime i sola midt på sommerdagen, i shorts og uten solkrem.
Så hvordan kan den dosen være farlig?
Hva tilsier at rapportens anbefaling av daglig tilskuddet på 400 IU er fornuftig?
Er det kroppen, eller forfatterne av rapporten som tar feil?
Et næringsstoffs riktige blodnivå er der mengden er tilstrekkelig til å utføre de oppgaver næringsstoffet skal utføre.
Problemet oppstår dersom forfatterne ikke aner hvor det nivået ligger.

Professor emeritus Johan Moan til Helsemagasinet:

«De uberettigete advarslene og mangelen på effektive doser i hele etterkrigstiden har trolig ført til mye unødvendig sykdom og lidelse. Det er på tide at flere anerkjenner verdien av å ta tilskudd av vitamin D i vinterhalvåret og – for de fleste av oss – å sole seg om sommeren for bedre helse.»

Noen fakta om D-vitamin 

  • En 20 åring produserer mellom 15 000 IU og 20 000 IU i løpet av en halvtime i sommersola, midt på dagen, i shorts, uten solkrem.
  • Det er ikke farlig, det er naturlig.
  • 10 000 IU må anses som fysiologisk normaldose, selv om mange hevder at det er høydose.
  • De som bor ved ekvator med sitt virke ute i sola, har et blodnivå på 125 til 150 nanomol.
  • Våre byråkrater anbefaler 50 nanomol
  • Riktige nivå av vitamin D er vesentlig i forebygging og helbred av sykdom.
  • Sola må stå høyere på himmelen enn 45 grader (skyggen er kortere enn høyden din) for å produsere D-vitamin av betydning.
  • Fra slutten av september til begynnelsen av april produserer du lite eller ingen D-vitamin. Du tærer på lageret.
  • Du kan ikke spise seg til riktig D- vitamin nivå. Soling eller tilskudd må til.
  • Riktige nivå av vitamin D er vesentlig i forebygging og helbred av sykdom.

Professor emeritus Johan Moan til Helsemagasinet:

«Nå foreligger en overbevisende mengde publikasjoner som klart viser at D-vitaminet motvirker mange lidelser både av fysisk og mental art. Sistnevnte skyldes selvsagt at D-vitaminet binder seg i nervemembraner og påvirker nerveledningen.
Infeksjonssykdommer motvirkes via D-vitaminreaksjoner i immunceller: Demens,
Parkinsons og Alzheimers sykdom er også nevnt i litteraturen.
Autoimmune sykdommer som diabetes type I, MS og leddgikt påvirkes via D-vitaminets regulerende effekt på immunsystemet.
Flere kreftsykdommer motvirkes ved at D-vitaminet griper inn i flere ledd i de reaksjonene som går forut for utbruddet av sykdommene.»

Mer fra Caluna

Referanser

Om Helsedirektoratets rapport av 2. november 2018:

Professor Haakon Meyer, forsker Kristin Holvik, forsker Ahmed Madar og arbeidsgruppens leder professor Margitt Brustad avleverte en rapport som underlag for Helsedirektoratets videre vurdering av tiltak for å oppnå helsebringende D- vitamin blodnivå hos befolkningen.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *