Livsstil for helse - visst kan du!
Debatt

Bekkemellem fra Legemiddelindustrien vil ikke møte Geelmuyden

Legemiddelbruk er blant de vanligste dødsårsaker i mange vestlige land. Forskning blir ikke offentliggjort, og mye av den som publiseres er manipulert.
Caluna inviterte Bekkemellem til samtale med forfatteren av “Pillebefinnende.”

Selv går Geelmuyden på livsnødvendig medisin etter at kona donerte ham en nyre.
  • Geelmuydens bok “Pillebefinnende” får strålende anmeldelser.
  • Legemiddelindustriens direktør Karita Bekkemellem “kan ikke prioritere” å møte forfatteren til debatt.
  • Det er stille fra store mediene.
  • Debatten har uteblitt.

“Det er få bøker jeg har vurdert og anmeldt gjennom snart 20 år som jeg mener bør leses med større alvor.” Skrev Aftenpostens anmelder Mette Hofsødegård om Niels Chr. Geelmuydens siste bok “Pillebefinnende.”
“Utrolig at legemiddelindustrien kan leve med det som står i boken”, skrev Dagbladets Cahtrine Krøger.
Med dette bakteppe skulle en tro at de store mediene ville fyre til debatt?
At politikerne ville reagert?
Sannelig har det vært stille.
Og da Caluna for to måneder siden inviterte Karita Bekkemellem til samtale med Geelmuyden, kom nå tilslutt svaret fra Legemiddelindustriens kommunikasjonssjef Espen Snipstad at “Bekkemellem dessverre ikke kan prioritere det.”
Dermed foreslo Snipstad at “et styremedlem som også er lege, forsker og bedriftsleder” kunne møte Geelmuyden i stedet.
Så viste seg at heller ikke dette styremedlemmet “kunne prioritere det.”

Karita Bekkemellem i Dagbladet:

“Jeg jobber i en av verdens viktigste industrier, og samtidig den mest misforståtte. Skremmende mye av kritikken mot oss bygger på ensidig fremstilling i media, synsing, antakelser, samt på bøker og filmer som graver i gammelt grums.
Det er også derfor jeg ikke har brukt altfor mye tid på å debattere boka «Pillebefinnende». Vi kan ikke imøtegå alle påstander i en kronikk eller i et tilsvar. Da må vi faktisk utgi en bok selv.”

Geelmuyden skriver:

Karita Bekkemellem hevder i Dagbladet 11/1 at hun og hennes kolleger i Legemiddelindustrien (LMI) har funnet både feilkonklusjoner og ubalanse i min dokumentarbok Pillebefinnende.
Interessant i så måte er det at hun ikke nevner eksempel på en eneste feilkonklusjon eller ubalanse.
Det har heller ingen andre journalister eller bokanmeldere gjort i de fem månedene som har passert siden Pillebefinnende ble utgitt.
Som Bekkemellem kanskje vil ha fått med seg, har boken tvert om høstet bred anerkjennelse i legemedisinske tidsskrifter nettopp for sin kildebruk, sin balanse og sine konklusjoner.

Vel så alvorlig er det at mye av den publiserte forskningen dessverre viser seg å ha blitt manipulert på ulike måter.

Ikke publisert

Dessverre er det stor grad av enighet internasjonalt om at halvparten av studiene/forsøkene som ligger til grunn for legemidler, aldri blir publisert.
Vel så alvorlig er det at mye av den publiserte forskningen dessverre viser seg å ha blitt manipulert på ulike måter.
Det er derfor den anerkjente legen, forfatteren og publiseringsforkjemperen Ben Goldacre åpner sin dokumentarbok Bitter pille med den bedrøvelige setningen ”Legevitenskapen er ødelagt”.

Karita Bekkemellem fra Legemiddelindustrien.
Niels Chr. Geelmuyden

Det betyr dessverre i klartekst at mye av den forskningen som moderne legemiddelproduksjon baserer seg på, ikke har noe med vitenskap å gjøre.

Helst positive funn når legemiddelindustrien betaler

I 2007 ble det presentert en studie av alle de 192 publiserte forsøkene som var utført for å avklare effekten av å bruke et statinpreparat.
Konklusjonen var at forsøk finansiert av legemiddelindustrien hadde 20 ganger større sannsynlighet for å presentere positive funn enn uavhengige forsøk.
Det betyr dessverre i klartekst at mye av den forskningen som moderne legemiddelproduksjon baserer seg på, ikke har noe med vitenskap å gjøre.
Bekkemellem gir inntrykk av at nesten alle data fra kliniske studier nå blir offentliggjort.
Jeg viser i boken blant annet til en studie fra 2016, hvor det konkluderes at bare 13 prosent av slike studier ble innrapportert til nettstedet ClinicalTrials.gov innen den lovpålagte fristen på to år.

Redder liv. Tar liv.

Legemidler har, som jeg påpeker i bokens forord, reddet livet til millioner av mennesker.
Problemet er at legemiddelbruk samtidig anslås å ha blitt den tredje vanligste dødsårsaken i mange vestlige land, så som i Danmark.
I år er det ti år siden Europakommisjonen anslo at legemiddelbruk i EU hvert år forårsaker 197 000 dødsfall og påfører medlemslandene en samlet årlig kostnad forbundet med bivirkninger på 79 milliarder euro.

Da vil hun for eksempel måtte svare på hva det kan komme av at legemiddelindustrien er blitt ilagt 35,7 milliarder dollar i bøter for lovbrudd de siste 25 årene. 

Avviser invitasjoner

Karita Bekkemellem og Legemiddelindustrien bør i mine øyne prise seg lykkelig over at få norske medier foreløpig har etterprøvet den formidable dokumentasjonsgraden i Pillebefinnende.
Jeg har samtidig stor forståelse for at Bekkemellem hittil har avvist alle invitasjoner til debatt om de problemene man står overfor. Det ville også jeg gjort i hennes sted. Da vil hun for eksempel måtte svare på hva det kan komme av at legemiddelindustrien er blitt ilagt 35,7 milliarder dollar i bøter for lovbrudd de siste 25 årene. 

Rystende innhold, men debatten uteblir.