Livsstil for helse - visst kan du!
Menneskehistorier

I psykiatri på tvang. Men nå har han stilnet stemmene.

-På få år klarte jeg det psykiatrien ikke har klart på 180: å forstå menneskes psyke. Jeg stilnet stemmene, forteller Jan-Magne Sørensen (51).

– Med tvang i psykiatri ble min paranoia forsterket.

Jan-Magne liker ikke utrykket “stemmer i hodet”.
– Kall det heller hørselshallusinasjoner. “Stemmer i hodet” gir inntrykk av en hjernefeil, men ingen har bevist det.
-Vi i Hvite Ørn mener at schizofreni ikke er en hjernefeil. Scanning av hjernen viser ikke det. Det en derimot kan se, er at psykisk sykdom kan stimulere hørselssenteret i hjernen.
Han trente seg selv. Satte grenser, stilnet støyen. Nå er hørselshallusinasjonene borte.
Jan-Magne tar en bit av salaten, sulten etter togturen fra Sarpsborg til hovedstaden.
-Det var en mening med alt sammen. Jeg er blitt klok på eget sinn, trenger ingen psykolog.
Som leder av organisasjonen Hvite Ørn bærer han stemmene til brukere og pårørende i psykiatrien.
Gjennom mange år evnet han ikke å bære seg selv. Angst og tvangsatferd stod i veien.
– Jeg var i sterk konspirasjonstenkning. I psykiatrien ble min paranoia forsterket.

– Psykiatri handler like mye om oppbevaring av brysomme mennesker som av behandling.

Psykiatri som oppbevaring

Som liten var han en ensom, brysom bølle. Energi og tanker buldret i ham, uten utløp.
Som stor var han en engstelig strever. Dess mer han dyttet stresset unna, jo mer kokte det.
– Psykiatri handler like mye om oppbevaring av brysomme mennesker som av behandling. ”Du skal gjøre som vi sier, ellers tvinger vi deg.”
Når loven ikke kan ta småbøller som ham, er psykiatrien grei oppbevaring, erfarer Jan-Magne.
– Gi dem en diagnose, steng dem inne i ”behandlingsopplegg”.
– Jeg savnet dialog.
I psykiatrien er hypoteser blitt vedtatte sannheter, mener Jan-Magne.
– Psykiatrien prøver å finne biologiske forklaringer som ikke er bevist.

Jan-Magne Sørensen, leder av Hvite Ørn.

Behandlerne har svelget legemiddelindustriens hypoteser. Nå har de ikke annet å tilby.

Mye tvang, lite evidens i psykiatri 

-Med hvilket belegg utøver dere denne behandlingen, spurte han som tvangspasient i Fredrikstad.
-Og fikk overfladiske svar. Psykiatere innrømmet at mye av behandlingen ikke er vitenskapelig dokumentert. Behandlerne har svelget legemiddelindustriens hypoteser. Nå har de ikke annet å tilby.
– For politikerne er det tryggest å bevare det bestående. Jeg tror de er styrt av frykt for forandring.
– Når Caluna ikke får intervjue Helsedirektoratet om implementering av ny kunnskap, tror jeg det skyldes frykt for å avsløre ukunnskap. Og frykt for å vise hvor lite dokumentert mye av deres behandling er.

Tvang er det motsatte av helbred

– Hvordan tvang kjennes?
Jan-Magne blir stille. I blikket er trass, i stemmen resignasjon:
– Det føles jævlig.
– Tvang er det motsatte av helbred. Det påførte meg enda flere traumer. Når tvang gjøres ”i vitenskapens navn”, med mandat fra Staten, så mister du all tillit.
Jan-Magne var med å starte Hvite Ørn. I sorg for mennesket, i håp om endring.
Da helseminister Bent Høie i fjor påla alle helseforetak å ha tilbud om medikamentfri behandling, var det etter påtrykk fra blant andre Hvite Ørn.
-Men merk at det er et pålegg, ikke en lov. Om jeg var helseminister, ville jeg gitt mer detaljerte føringer.

Kanskje vi kan styre biologien mer enn den styrer oss. Men da må du vite det.

Å overstyre sinnet

Jan-Magne mener mennesket er mer enn biologi.
-Psyken kan fristilles fra biologiske prosesser, sier han av egen erfaring: Gjennom fem år studerte han psyken. Han brukte to av dem på å fristille og overstyre eget sinn.
– Kanskje vi kan styre biologien mer enn den styrer oss. Men da må du vite det.
Jan-Magne tror at han har levd mange liv. Klarer ikke å se seg som ”en biologisk robot som kan reguleres med kjemikalier.”
-På medikamenter ble jeg stengt og pasifisert. Det gikk utover mine kognitive evner.
– Hvorfor øker forekomsten av autisme og liknende lidelser?
Jan-Magne understreker at han ikke er medisinsk ekspert. Men tenker gjerne høyt:
– Autisme er enda en diagnose basert på hypoteser. Og forklart som uhelbredelig.
– Samfunnet er dramatisk endret siste hundre år. Jeg tror sosiale forhold som  miljøgifter, tilsetninger i mat, medikamenter og elektriske skjermer forklarer mer enn biologiske forhold.

Han ble konspiratorisk i tanken: bare han kunne redde verden.

Konspiratorisk

Tilbake til den gang i Rakkestad der Jan-Magne vokste opp med høy IQ og lav selvfølelse.
Innesluttet, redd, annerledes, forvirret, utenfor, ensom.
– Ikke alltid snill.
Ingen kalte det sosial angst, men han led.
Ingen kalte det paranoia, men han led.
Det buldret og braket i ham, han presset kaoset ned. Da boblet det hett mot overflaten.
Friidrett var en av mange talenter, idretten dempet angst, og ble som en avhengighet.
Jan-Magne utdannet seg til tømrer, men fikk problemer med kolleger.
Han betraktet oljens rolle i forbruksøkonomien, ble konspiratorisk i tanken: bare han kunne redde verden. Med sin tekniske løsning for å hente energi fra naturen. Oppdagelsen ville rokere verdensøkonomien. En kristusoppgave.
– Jeg så for meg at jeg ble konge over jordkloden.

-Var du farlig?

Frelser

Tankene om å frelse ble tvangspreget. Han skapte mekanismer for å utøve den makt han trodde han hadde. Så mønstre overalt.
– Glasset måtte stå akkurat der for å regulere energien, sier han og flytter vannglasset foran seg.
-Var du farlig?
Et lite smil.
-Nei. En frelser kan vel ikke være farlig.

Psykose er en samling ulikt stress som slår ut samtidig.

Fjerne stress

Etter år i tvang, medikamenter, belter og stadig flere traumer, begynner Jan-Magne å forstå: han må gjenopprette balansen i seg selv, og jobbe seg gjennom traumene.
Metodisk går han til verks, starter med erkjennelsen av at alt koker ned til stress. Han må unngå den.
– Psykose er en samling ulikt stress som slår ut samtidig.
Jan-Magne begynte med det stresset han hadde makt over:

  • Han begynte å trene igjen.
  • Han gjenopprettet balansen etter at år på medisiner hadde skapt kaos i systemet: med tilskudd av essensielle fettsyrer, vitaminer og mineraler.
  • Han fant kunnskap om dette i boken ”Vitaminrevolusjonen” av Knut Flytlie.
  • Han kuttet ut melk og appelsinjuice for bedre ph-balanse.
  • Han kuttet ut alkohol.
  • Med indre eksponeringsterapi oppsøkte han fryktede situasjoner.
  • For reell eksponering takket han ja til å trene ungdom i idrett. Noe av det han fryktet aller mest.
    – Jeg ble en god leder. Det ga mestringsfølelse og håp: om jeg klarer dette, så kan jeg vel klare vanskelige ting også? Jeg oppdaget at mestring reduserer stress.
I dag mestrer Jan Magne Sørensen sin psyke.

Uten hjelp levde jeg meg igjennom åtte psykoser.

Psykoser med traumer i fleng

Psykoser og traumer:
– De stresser systemet, ligger der som en uro. Jeg kjente dem her, sier han og peker mot brystet.
– Hvordan jeg kunne bære på alle traumene er meg en gåte.
– Uten hjelp levde jeg meg igjennom åtte psykoser. Det krevde mot og innsikt. I dag er traumene forløst.
-Dette er ikke ukjent. Jeg fant kunnskap i eldre litteratur, hos Jung, til og med i Bibelen.

Jeg lærte meg å møte stemmene med mot.

Stemmene er stilnet

Han har friskmeldt sin psyke, nå kaller han stemmene egenskaper, ikke sykdom.
– Jeg lærte meg å møte stemmene med mot. De som kommanderte meg fra et lavt nivå, lyttet jeg ikke til. De som brukte dialog fra et høyt nivå, derimot, som hadde noe å gi og begrunnet det – de lyttet jeg til.
I dag jobber Jan-Magne for Hvite Ørn og helsekjeden Incita. Han har to barn, bor i Østfold med samboer.
Jan-Magne fant frihet til forvandling.

Mer fra Caluna:

Antidepressiva er en gullgruve. Men virker medisinen?

Geelmuydens bok Pillebefinnende: – Opprørt over legemiddelbransjen.

Geir Flatabø mistet retten til å praktisere som lege etter ”alternativ” behandling av autisme.

”Lise” måtte stenge sin praksis etter ”alternativ” behandling.

Mer om psyken:

Husker du filmen ”A beautiful mind” om den geniforklarte matematikeren John Nash som var psykisk syk? Han omkom i en bilulykke på vei hjem fra Norge etter å ha mottatt Abelprisen. NRK p2 sender for tiden en dokumentar om ham, hvor Jan-Magne er intervjuet.

Peter C. Gøtzsche: Psykofarmaka dreper.

Mer fra Peter C. Gøtzsche.

Gøtzsches bok ”Dødelig psykiatri og organisert fornektelse.”Om tvang i psykiatrien.

Om medisinfri behandling i psykiatrien.