Livsstil for helse - visst kan du!
Laster kart ....

Dato/tid
14/01/2020
18:00 - 20:00

Sted
Litteraturhuset i Oslo

Kategorier


Aksept og tilrettelegging.
Det har vært eneste trøst til pasient og pårørende ved demens og Alzheimer.
Ny forskning gir håp, men håpet er vanskelig å gjenfinne i helsevesenet.

Ny forskning gir håp

Hva om vi anvender den kunnskap som finnes?
Har du og dine tid til å vente på “mer forskning”?
Håpet kommer med ny, unik forskning fra den amerikanske professoren i nevrologi, Dale Bredesen.
Hans studier gir oss årsaksrettede tiltak som forebygger og reverserer demens og Alzheimer.
Hør om dem fra biolog Iver Mysterud og lege Stig Bruset.
Kjøp billetter her, kr 200,- Inkluderer “smoothie for hjernen”.
Begrensede plasser.

Av Iver Mysterud, Dr. philos i biologi

Iver Mysterud har skrevet boken “Håp ved demens og Alzheimers sykdom. Hva alle bør vite”.
Særlig Dale Bredesens forskning er grunnlaget for boken.
Lege Stig Bruset har bearbeidet Bredesens forskning.

Visst er det håp ved demens og Alzheimer! Hør om det på Litteraturhuset i Oslo 14.januar

Demens er den største globale utfordringen for helse- og sosialomsorgen i det 21. århundre.
The Lancets demenskommisjon (2017)

Les om Kari, ung og dement: – Kanskje er det verst for mannen min.

Insulinresistens viktig faktor

Den dårlige nyheten om demens og Alzheimer er at stadig flere, og stadig yngre rammes.
Den gode er at årsaker kan knyttes til livsstil.
Så glem ordene om at eneste trøst for pasient og pårørende er “aksept og tilrettelegging”.

Derfor kan Alzheimer kalles diabetes

– Hjernecellene trenger nok glukose, men ved insulinresistens får de ikke det, sier biolog Iver Mysterud.
Hjernecellene hos alzheimerpasienter sulter, til slutt dør de.
– Slik svekkelse av hjernen er en sentral del av sykdomsutviklingen.
Prognosene viser en dobling i forekomst mot 2040.
– Sykdommen alene vil på sikt kunne forventes å knekke helsebudsjettet.

Fastlegens kunnskap

Fastlegen har kunnskap om sykdomsforløp, symptomer, tidsperspektiv og støttetiltak.
– Og om hvilke medikamenter som kan forsøkes mot symptomer, sier Mysterud.
– Men om årsaker kan den typiske fastlege svært lite.
– Legen gir primært råd for å takle sykdommen. Og om å spise fornuftig, mosjonere og aktivisere hjernen.

Iver Mysterud ønsket å spre ny kunnskap om demens til norske leger. Det gikk dårlig. Les her.

Alle som følger med, kan se at vi bruker feil tilnærming.
Nevrolog Dale Bredesen.

Sikre deg plass på Litteraturhuset 14.1. Begrensede plasser.
Kr 200,- inkluderer “smoothie for hjernen”.