Aksjesalget har startet!

 

Kostnytt AS er nylig stiftet på initiativ av Kostreform for bedre helse med foreningen som hovedaksjonær. Formålet er å spre kunnskap, inspirasjon og matglede for en friskere befolkning. Ambisjonen er å bli Norges største og viktigste nettsted for sammenhengen kosthold, livsstil og helse. Vår oppfatning er at denne posisjonen er ledig og at Kostnytt med sine unike nettverk har potensial til å lykkes med dette.

 

[su_accordion]
[su_spoiler title=»Aksjesalg 11. mars – 15. mai» style=»fancy»]

I tråd med vedtaket på det ekstraordinære landsmøtet til Kostreform 4. februar legges 20 prosent av aksjene i selskapet ut for salg til medlemmer av Kostreform. Aksjene vil selges til samme kurs som ved stiftelsen av selskapet. Salget starter 11. mars og varer frem til 15. mai.

[/su_spoiler]
[su_spoiler title=»Styrke utvidet satsing» style=»fancy»]

Kostnytt er i en viktig etableringsfase. To ansatte jobber på heltid. Den ene med å lage godt innhold. Den andre med å selge. Nytt design og integrert nettbutikk skal utvikles og gi portalen et moderne uttrykk. Det er også behov for å utvide innholdet med flere bidragsytere. Den nye og friske aksjekapitalen vil gå til å sikre og styrke denne utvidede satsinga.

[/su_spoiler]
[su_spoiler title=»Bli eier» style=»fancy»]

Ønsker du å bidra direkte til å bygge Norges størst helseportal ved å skyte inn kapital ved kjøp av aksjer så melde din interesse ved å fylle ut informasjonsfeltet nederst på denne siden.

Det legges ut aksjer for salg til en samlet sum av kr. 1 000 000. Minste sats for kjøp av aksjer er kr. 5 000,-.

Mer informasjon om forretningsgrunnlaget, utvidelsesplanene og det å kjøpe aksjer her vil du få etter å ha tatt kontakt med oss.

Vi vil ta personlig kontakt med alle som melder sin interesse. Vi avtaler både individuelle møter og flere samlet når det egner seg. [/su_spoiler]

[su_spoiler title=»Retningslinjer for aksjesalget» style=»fancy»]

• Kjøper skal være medlem av Kostreform . Kriteriet for medlemskapet er innbetalt kontingent for 2017 per 10. mars 2017
• Prisen per aksje er kr. 00,01
• Minste sum for kjøp av aksjer: 5 000,-
• Øverste grense for samlet salg av aksjer er kr. 1.000.000,-
• Ved eventuell overtegning skaleres alle aksjekjøp over minstebeløpet ned proposjonalt.
• Frist for kontrakt aksjekjøp: 15. mai 2017
• Innbetalingsfrist er 1. juni 2017
• Aksjene må kjøpes i kontanter
• Hvis ikke alle ledige aksjer til Kostreformmedlemmer er solgt innen fristen 15. mai kan disse selges til andre som ikke er medlemmer.

Kontaktperson:
Per Bjønnes Kristiansen

Styreleder i Kostnytt
Mobilnr. 928 31 704

 

[/su_spoiler]
[/su_accordion]