Helse

Minneord – Per Bjønnes Kristiansen

Per Bjønnes Kristiansen har betydd mye for mange. Ikke minst på grunn av sitt fantastiske engasjement for kosthold og helse. Kunnskapen han opparbeidet seg for å overkomme egen sykdom og…

Historier

«Kreft skyldes ikke bare uflaks eller genetisk predisposisjon, det starter med dårlig cellemiljø»

Overskriften er tittelen på foredraget til Terje Toftenes på Nordisk Ernærings-konferanse 18. september: «Tiltak du selv kan gjøre om du har eller får kreft? Eller unngå å bli rammet?» I anledning…