Helsehistorier av folk - til folk

Stoffskifte

Stoffskiftedagen: Enormt nyttig for mange å få mer informasjon og kunnskap om stoffskiftet!

Det er svært mange som sliter med stoffskiftet, og som ikke får den hjelpen de fortjener. Dette området preges av store variasjoner i kunnskap i helsevesenet, og stoffskiftepasienter blir ofte feildiagnostisert. Mange er fortvilet, fordi de ikke får noen behandling som gjør de bedre. Lege Joakim Øien Iversen er en av de fremste faglige stemmene på området, og jobber aktivt med å opplyse publikum om ulike løsninger innenfor medisin, livsstil, tilskudd og medisiner.

Når stress blir helsefarlig

Klokka nærmer seg 16.30, bare minutter til barnehagen stenger. Tett trafikk og hjertebank. Like før stengetid er du der, sist ute igjen! Du har dårlig samvittighet for poden... Kanskje en is på veien hjem kan hjelpe?”
  • 1
  • 2