Helsehistorier av folk - til folk

Bærekraftig kosthold

Bærekraftig kosthold: Hva er bærekraftig kosthold? Hvordan spiser vi for å ivareta klodens og egen helse? Kunnskap må til for å ta bærekraftige valg. Bærekraft har blitt en trend-ord som mange aktører vil profittere på. Desto mer trenger vi kunnskap og bevissthet. Bare da kan vi velge godt for egen, familiens og klodens bærekraft.

Mireen oppga reklamejobben for spirer

Da Mireen Fikse (42) mistet sin far, tok livet en grønn vending: hun oppga reklamejobben og satset på spirer. -Det måtte et sjokk til. Julia Schreiner Benito -En vital, sterk, sunn mann fra Finnmark som kunne levd 30 år til, smiler Mireen. - På sin…
  • 1
  • 2